06 - 137 55 429 ron.bijl@live.nl
KvK nr.
32134308
AUTORIJSCHOOL RON BIJL
Meer dan alleen lessen

Examentraining CD-rom

21,00

De examentraining cd-rom personenauto bevat 665 vragen verdeeld over een pittige bordentraining (50 vragen) en 4 thematrainingen verkeersregels en 7 examentrainingen.

Category:
Beschrijving

De vier thematrainingen bevatten ieder 40 vragen. Daarnaast zijn de 7 examentrainingen verdeeld over verkeersregels, verkeersinzicht en gevaarherkenning met elk 65 vragen. Hierdoor krijgt u een realistisch beeld van de manier van examineren bij het CBR.

Na elke training wordt het resultaat bepaald. U krijgt de mogelijkheid de foutief beantwoorde vragen opnieuw te bekijken. U krijgt dan meteen de motivatie voor het goede antwoord. In een studieadvies kunt u zien in welke hoofdstukken van het VERJO theorieboek de lesstof staat die beter bestudeerd moet worden om de fout beantwoorde vragen goed te kunnen beantwoorden.

Tip: in combinatie met de VERJO theorieboeken vormt de cd-rom de ideale voorbereiding op het CBR-examen.

De examentraining cd-rom personenauto:

  • is helemaal aangepast aan het theorie-examen. Elke examentraining bestaat dus uit ja/nee-vragen, abc-vragen en invulvragen
  • werkt meteen. Er hoeft geen ingewikkelde installatie plaats te vinden
  • is zeer gebruiksvriendelijk. De interface wijst zichzelf en door het geven van antwoorden wordt de manier van antwoorden bij het CBR gesimuleerd
  • is ook geschikt voor doven en slechthorenden omdat vraag, antwoord en motivatie ook in tekstvorm op het beeldscherm verschijnt.

Minimale systeemeisen:

  • Windows computer
  • Pentium 4 of AMD Athlon processor
  • 64 Mb RAM (256 Mb voor XP)
  • SVGA-kaart (800×600)

16-bits geluidskaart

cd-rom / dvd-rom speler